Privacybeleid

Privacy statement van Betjeman and Barton Holland bv, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27137699

Artikel 1 Definities
In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Betjeman & Barton: de gebruiker van deze privacy statement en de beheerder van de website www.betjemanandbarton.nl;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. klant: de bezoeker die op de website een bestelling plaatst;
d. website: de website www.betjemanandbarton.nl.

Artikel 2 Privacy
2.1 Betjeman & Barton draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
2.2 Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Betjeman & Barton aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
2.3 Alle gegevens die door Betjeman & Barton worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Betjeman & Barton
Denneweg 25 C
2514 CC Den Haag

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens
4.1 Betjeman & Barton legt gegevens vast wanneer een bezoeker van de website producten bij Betjeman & Barton bestelt of anderszins contact heeft met Betjeman & Barton.
4.2 Betjeman & Barton verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het versturen van de bestelde producten;
b. het beheren van een klantenbestand;
c. het verzenden aan de klant van (elektronische) berichten met informatie over producten van Betjeman & Barton.

Artikel 5 Het recht van verzet
5.1 De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
5.2 Verzet kan door de klant op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. schriftelijk naar het in artikel 3 van deze privacy statement vermelde adres;
b. elektronisch naar het e-mailadres info@betjemanandbarton.nl.
5.3 In elke commerciële boodschap welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.
5.4 Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6 Beveiliging van gegevens
Betjeman & Barton draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

Artikel 7 Klikgedrag
Op de website van Betjeman & Barton worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.

Artikel 8 Gebruik van cookies
Betjeman & Barton kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Betjeman & Barton op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Artikel 9 Privacy beleid van derden
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Betjeman & Barton aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

Artikel 10 Wijziging gegevens
Op verzoek verleent Betjeman & Barton aan klanten toegang tot alle informatie die Betjeman & Barton van hun bijhoudt. Verder biedt Betjeman & Barton klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Betjeman & Barton van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant contact met Betjeman & Barton opnemen op het adres genoemd in artikel 3 van deze privacy statement. Indien de klant vindt dat de website of het handelen van Betjeman & Barton niet in overeenstemming is met deze privacy statement, kan de klant contact met Betjeman & Barton opnemen.

Artikel 11 Contact
Indien de bezoeker vragen heeft over deze privacy statement, dan kan hij contact met Betjeman & Barton opnemen via de in artikel 3 van deze privacy statement genoemde contactgegevens.

Artikel 12 Wijzigingen
Betjeman & Barton behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn.